tamasidr.hu    veganelet.hu    orvosokatisztanlatasert.hu    drtamasiajurveda.hu    szkitaegyesulet.hu    magyarintegrativmedicinaszovetseg.com

Caraka Alapítvány

A Caraka Alapítvány azért jött létre, hogy lehetőségeivel pótolja azt az űrt, ami a gyógyszergyárak és velük szövetkező állami alapok a természetes gyógyszerek, természetes gyógyító eljárások kutatásának, tudományos életének megtagadása miatt kiesik. A tudományos kutatásokra szükség van az ősi módszerek helyes értékeléséhez, de ezek a módszerek sokszor nem kecsegtetnek megfelelő profittal, nem kelti fel a gyógyszergyárak érdeklődését, ezért a kutatásukat egyetlen alap, egyetlen intézmény sem finanszírozza. Ez sokszor már az egészséges életről szóló tudományos konferenciák létrehozására is igaz. Az alapítvány tehát a jövőnk szempontjából oly fontos egészséges élet, természetes gyógyító és megelőző módszerek kutatásának, tudományos értékelésének egyik fontos bázisa kíván lenni.

Részletek az Alapító okiratból

Az alapítvány célja:

 • nemzetközi pénzügyi alap megteremtése tudományos kutatásokra, melynek segítségével olyan kutatások finanszírozhatók, melyek előmozdítják a magyar és nemzetközi természetes, hagyományos gyógyászat színvonalának emelkedését, a nyugati és a keleti, vagy természetes gyógyászat jobb együttműködését, ősi ismeretek tudományos újraértékelését, a gyógyításra alkalmas és alkalmatlan módszerek különválasztását, a jelenleginél gazdaságosabb és hatékonyabb életmód- és terápiás módszerek megismerését.
 • ismeretbővítés, tudásbázis létrehozása, mely elősegíti a nyugati rendszerű orvosok továbbképzését a természetes gyógymódok terén és a jobb kooperációt a két oldal között.
 • Technikai bázis létrehozása, melynek segítségével mind a világ hagyományos orvostudományi ismeretei, mind pedig a napról napra bővülő tudományos kutatási eredmények közkinccsé tehetők
 • Hiteles információk nagyközönség felé való közvetítése, tudományos eredmények publikálása.

Az alapítvány tevékenysége:

Tevékenység a célok érdekében

 • tudományos kutatási projektek véleményezése és a legjobbak pénzügyi támogatása
 • tudományos eredmények gyűjtéséhez adatbázis létrehozása
 • az alapítványi célokhoz infrastruktúrális háttér biztosítása, egy ingatlan és hozzá műszaki feltételek megteremtése
 • az eredmények közzététele és a legjobb ismertség biztosítása

További gyakorlati tevékenységek

 • az alapítvány céljainak megismertetése a világban
 • 1% gyűjtése
 • Alapítványi értékek gyűjtése és számontartása
 • adatbázis fejlesztése és mindenki számára hozzáférhetővé tétele

Az alapítvány jellege:

8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Célkitűzései:

A Corona világválság megmutatta, hogy a jelenlegi egészségügy és orvostudomány olyan mértékben függ a gyógyszergyárak, gazdasági szereplők érdekeltségeitől, hogy azzal épp áltudománnyá válik és az alapfeladatainak ellátására válik képtelenné: a beteg embert utasítja el, az egyszerű megelőző módszerek helyett a mellékhatásokkal teli gyógyszereket írja elő miközben azok hatásosságára semmilyen mérvadó bizonyítéka nincs. A modern orvostudomány minden értéke ellenére erkölcsileg, etikailag megbukott a hitelesség versenyében.

Azt is látjuk, hogy a mértékadó tudományosság hiányát a politikai áltudományos propaganda képes átmenetileg pótolni, ezzel tovább süllyesztve a valódi orvostudomány hitelét.

Ezzel szemben a tradicionális (történeti, népi, ókori) orvoslás erkölcsileg, spirituálisan bizonyosan magasabb szintű, de a tudományos újrafelfedezés, bizonyítás nélkül azért válhat áltudománnyá, mert sok esetben hiányoznak a tudományos vizsgálatok jól bevált módszerei, így az ősi információkat szűrés nélkül használja.

Tudjuk, hogy ha egyetlen gyógyszert készítünk, akkor 30.000 molekulát kell megvizsgálni ahhoz, hogy egy valós, jó hatású gyógyszert találjanak, míg ugyanez a hagyományos népi gyógyászat ismereteinek vizsgálatával csupán 10 "ötlet", vagyis minden tizedik népi megfigyelésből lesz egy bevizsgált jó gyógyszer. A világ újra fel kell fedezze az egyszerű tradicionális módszereket, gyógynövényeket és megelőző módszereket. A tudomány - így az orvostudomány is - akkor érték, ha független, ha valódi értékekre épít és képes kiküszöbölni az áltudomány információit.

Hiszünk abban, hogy az új orvostudomány a gyógyszer cégek profittermelési érdekei helyett, a régmúlt orvosi ismereteihez fog újra visszanyúlni, így természetközelivé és a már értelmetlen technikalizálódás helyett újra személyessé válik!

Fő szakmai területei

 • konferencia szervezés
 • önálló kutatások
 • információközvetítés a természetes gyógymódok kutatása terén
  Tevékenysége
 • kutatást indított a hasi panaszok tudományos megismerésére
 • kettő konferenciát szervezett a COVID járvány teljes körű megismerésére

Vezető neve: Dr.Tamasi József kuratóriumi elnök

És WFA Assembly


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram