tamasidr.hu    veganelet.hu    orvosokatisztanlatasert.hu    drtamasiajurveda.hu    szkitaegyesulet.hu    magyarintegrativmedicinaszovetseg.com

Kiút az oktatás válságából

 1. Finanszírozás kérdésköre
  Oktatásra tervezett költségvetési keret rendkívül alacsony (2023-ben GDP 3,6%), szükséges a határozott mértékű megemelése. Az alulfinanszírozott oktatásügy válságtünetei közé tartozik a nagyarányú tanárhiány. A szakos ellátást már egyre kevesebb intézményben lehet biztosítani. Szinte minden második iskolából hiányzik a matematikatanár, minden harmadikból a nyelvtanár és a természettudományos tantárgyakat tanító pedagógusok. Aggasztó a pedagógus korfája is. 50 év feletti a pedagógusok fele a pályakezdők és a 30 év alattiak aránya mindössze 7%. Aggasztó, hogy a pálya elnőiesedett. Olyan megoldásokra van szükség, ami a pályára vonzza a fiatalokat, férfiakat és nőket és ott is tartja őket. A közoktatásban dolgozók pályáját és életkörülményeit stabil megélhetést biztosító hivatássá kell alakítani. Ehhez a pedagógusbéreket a diplomás átlagbér szintje kellene hozni, a vidéki szakos ellátást pedig például szolgálati lakások biztosításával kellene megtámogatni.
 2. Módszertani szabadság
  Pedagógusokat a jelenlegi végrehajtói szerepköréből el kell jutni oda, hogy a pedagógus tevékenység szakmai önállóságot biztosítson és kreatív, alkotó munkává váljon. A rugalmatlan alaptantervek helyett módszertani szabadságot biztosító kereteket kellene adni a szakembereknek és a kimeneti teljesítményre kellene fókuszálni. Szorosan a témához tartozik a tankönyvválasztás szabadsága is.
 3. SNI, BTM, HH, HHH
  A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) közé tartoznak az autista, figyelem és tanulászavarral küzdő, hiperaktív, vagy esetleg enyhe értelmi fogyatékos diákok. Az ő integrációjukhoz elengedhetetlen a területhez értő szakember gárda jelenléte az iskolában: iskolapszichológus, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, és pedagógiai asszisztensek. A beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanulók is egyre nagyobb számban jelennek meg az osztályokban. Számukra is rendszeres szakmai segítségre van szükség. Az egyéni fejlesztésükhöz a szülőkkel való folyamatos konzultáció szükséges.
  A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya folyamatosan növekszik. Ezeknél a tanulóknál nem ritka jelenség, hogy szülőket kell először megtanítani a gyereknevelés alapjaira. Az iskolában pedig jó eredményeket hozhat a csoportbontás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció.
 4. Oktatási feltételek, eszközellátottság
  A közoktatás – tisztelet a kivételnek - igen gyakran leamortizált épületek falai között történik, ahonnan hiányoznak a korszerű szemléltetőeszközök és egyéb felszerelések. Elengedhetetlen az iskolaépületek felújítása és felszelése korszerű oktatási és szemléltetőeszközökkel.

Összegezve: a közoktatás válsága olyan sokrétű és általánosan jelentkező sürgető feladat, amit csak a hozzáértő szakemberek együttes gondolkodása és az állami vezetés elkötelezett áldozatvállalása oldhatja meg. Ennek a feladatnak a megoldásán múlik azonban a nemzet jövője.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram