tamasidr.hu    veganelet.hu    orvosokatisztanlatasert.hu    drtamasiajurveda.hu    szkitaegyesulet.hu    magyarintegrativmedicinaszovetseg.com

„Egyesítsük erőinket” – tréning

2024-02-04
 | 

Az EEM fenntartója a Caraka Alapítvány, amely a szimpatizálók támogatásából tud működni

Ha győzni akarunk azonos, vagy egymáshoz illő elveket kell valljunk!

Kik tartozhatnak hozzánk?

Akik hozzánk hasonlóan elutasítják az

 • ÚJ VILÁGREND, NAGY ÚJRA INDÍTÁS minden elemét – melyet a globalista – semmilyen demokráciát sem ismerő - WEF, ENSZ és WHO kezdeményezett

beleértve elutasítják a

 • készpénz használat korlátozását, megszüntetését
 • homeschoole” és a „homeoffice” növelését,
 • magángazdaságok leépítését,
 • elektromos autók, robotizáció, MI (angolul AI) további térnyerését és ezzel együtt a hazai akkumulátor gyárak beruházásait
 • WHO világkormányként való irányító szerepét
 • bármilyen gyógyszer vagy oltóanyag megértett beleegyezés nélküli emberekbe juttatását
 • a természetes gyógymódok ellehetetlenítését
 • klíma védelem, egészségügyi intézkedések szakmai és társadalmi vitájának ellehetetlenítését
 • a transzhumanizmust, transgender tanokat, gyermekek szexualizálását
 • a családok kohéziójának csökkentését
 • a személyi nyomon követés fokozását
 • magán vagyonok felszámolását, eladósítást előmozdító minden intézkedést
 • kultúra és művészet felszámolását
 • személyiségi jogok további nyirbálását.
 • Mozgási szabadság korlátozását

A következő elvek szerinti életet szeretnénk a jövő társadalmában

 • Szakrális /spirituális rend, melynek jellemzője kell legyen: a bármely más világnézet és ember iránti tolerancia, az elfogadás, a magyar hagyományaink ápolása, más népek tisztelete
 • Globalizáció helyett lokalizáció (helyi közösségek létrehozása és szövetsége)
 • Függés, kiszolgáltatottság helyett egyéni és nemzeti függetlenség
 • A jelenlegi, egy elavult tőke-és tulajdonfogalmon alapuló, profitelvű paradigma helyett a termelők és fogyasztók társulásán alapuló, együttműködő gazdaság megteremtése, társulásos, szolidáris gazdaság, önellátás
 • Az önjelölt elitek uralma és elnyomása, kizsákmányolás helyett együttműködés, egymás segítése, szövetségek kooperatív, egyenrangú "win/win" kapcsolatok.
 • az alternatív fizetőeszközök szabad versenyének helyreállítása a globális, uniformizált és elnyomó digitális valutával, a CBDC-vel szemben és egyáltalán a a pénzmonopólium elutasítása

Az „Egyesítsük Erőinket Mozgalom”-hoz azok a személyek és szervezetek tartoznak, akik/amelyek egyetértenek a fenti elvekkel, részt vesznek a 2024. 03.14-17 sarlóspusztai tréningen, vagy annak tapasztalatai és tananyaga alapján megrendezett következő oktatások valamelyikén,

Az EEM azon társadalmi kezdeményezéseknek a koordinációs platformja, amely az ország legjelentősebb, az új világrendet elutasító, már működő, kooperációra képes csoportjaiból áll. Ide tartoznak az egészségügyi diktatúrát, áljárványokat, oltásokat elutasítók, az alternatív szociális médiák, a Szent Korona-tan folytonosságát követők, a magyarság ősi kultúráját követők és kutatók, a globalizmust és az angolszász típusú parlamentáris, képviseleti demokráciát elutasítók.

Az EEM nem egy új jogi személy, nem egy új hierarchikus szerveződés, hanem egy mozgalom és egy platform, ahol az életképes szerveződéseknek lehetősége van az egyeztetésre, a network szerű, hálózatos együttműködésre, hiányzó irányvonalak pótlására, egymás támogatására. Az EEM nem kíván tagokat toborozni, nem kíván tagnyilvántartást vezetni, mindezt rábízza a csatlakozott szervezetekre, mozgalmakra, holdudvarral rendelkező személyiségekre. A platform, mint találkozási fórum alternatív társadalmi intézményeket kíván életre hívni. Ezek a kerekasztalok. A kerekasztalok az idejétmúlt és manipulált képviseleti demokráciát a régóta időszerű közvetlen, részvételi demokráciával váltják fel. A kerekasztalok döntéseiket konszenzussal és nem többségi szavazással hozzák.

A kerekasztalok szívós munkája által körvonalazódnak a különböző életterületek természetes integrációjának országos csúcsszervei.

Mindezt nem felülről lefelé kell elvégezni, hanem alulról felfelé.

Az EEM résztvevői jelenleg:

 1. SZKITA Egyesület mentorai és tagjai www.szkitaegyesulet.hu – vezetők: Dr. Pócs Alfréd, Dr. Tamasi József, Rónai Krisztina, Stregova Erzsébet
 2. Párhuzamos Társadalom Kerekasztal tagszervezetek aktivistái – vezető Ertsey Attila
 3. Választható gyermekoltásokért mozgalom tagjai (SZKITA Egyesület) - Projekt vezető Dr. Uhrik Tibor
 4. Másik Magyarország, Fizess készpénzzel, és a NEXUS TV, NEXUS KÖZ-ÉRT, NEXUS Klubmozgalom aktivistáinak https://fizesskeszpenzzel.hu/ - vezető Juhász Zoltán János
 5. SZKITA Önkormányzatok vezetőinek és tisztségviselőinek, tagjainak: vármegyei vezetők Nagy Gábor, Rónai Krisztina,
 6. B Plan közösségszervezőinek és tagjainak https://b-plan.club/home - vezető Kiss Zoltán Nitai
 7. Hun TV vezető Dr. Horkovics-Kováts János
 8. SZKITA TV vezető: Dr. Tamasi József
 9. Közösségi kereső nevű platform aktivistáinak, tanítványainak és tagjainak https://kozossegektalalkozoja.hu/ - vezető Fülöp Tamás
 10. Pártpolitika mentes Magyarország nevű mozgalom tagjainak https://partoknelkul.hu/ - vezető Dr. Horkovics-Kováts János
 11. Harmadik Évezred Magyarországa Szövetség – vezető Németh Zoltán
 12. Orvosok a Tisztánlátásért Mozgalom tagjainak www.orvosokatisztanlatasert.hu – vezető Dr.Tamasi József
 13. Új Magyar Orvosi Kar Egyesület tagjainak www.ujmok.hu – vezető Dr. Tamasi József
 14. Magyar Nemzeti Bizottság 2006 vezető Dr.Bene Gábor
 15. Civil Magyarok Szövetsége vezető Bencsik Béla
 16. Magyarok Világszövetsége Kongresszusára készülő Szervezőbizottság -elnök Patrubány Miklós
 17. Szentkorona Országa Magyar Királyság – vezető Szabó Attila
 18. Rendszerváltó Fórum – vezető Tatár József
 19. Fejér Szövetség vezető Boór Ferenc
 20. Nyírségi Civil Kontroll vezető Orosz Mihály Zoltán
 21. Magyarok Szövetsége Mozgalom alapító tag Benis Miklós
 22. Jogállamért Egyesület vezető Balog István
 23. Nemzetegyesítő Mozgalom – vezető Szamonek János
 24. Magyar Önvédelmi Mozgalom – vezető Gönczi György

Nemzetközi kapcsolataink:

 • Children’s Health Defence
 • Aertzte für Aufklärung
 • World Health Alliance
 • Door to freedom
 • Bürgerinitiative GemeinWohl-Lobby

CSATLAKOZTASD A CSOPORTODAT HOZZÁNK

Te is szót emelsz az ENSZ és a WHO tervezett zsarnoki uralma, a Világkormány programja ellen, a rettegést keltő áljárványok kiagyalói ellen, a gondolattalanul sodródó, az emberellenes előírásokat követő embertársaink felvilágosítása érdekében? Szükségünk van azokra, akik gondolkodók és akikben sokan bíznak. Mindannyiunk érdeke, hogy a EEM minél gyorsabban fejlődjön és mire odakerülünk, hogy az első vonal hivatalos társadalmában az értékes élet, az alapvető emberi jogok gyakorlása lehetetlenné válik, akkorra létezzen egy működőképes párhuzamos második társadalom a felébredetteknek. Ezért felhívunk minden csoportosulást, hogy hozza erre a platformra közösségét és alakítsuk a mindenki számára elfogadható kompromisszumok mentén az együttműködést úgy, hogy céljaink, vagyis az új világrend elutasításának, a szabad akarat, alapvető emberi jogaink megőrzésének lehetősége megmaradhasson. Várjuk valamennyi hazafi csatlakozását!

Egyesítsük Erőinket Mozgalom” („EEM”) – Első tréning

Szkítákkal a sötétség ellen” A Magyarok XI. Világkongresszusa
(2024 augusztus 15-20.) „Gondoljuk újra a WHO és a gyógyszeripar nélküli orvoslást!” egészségügyi konferenciájának felvezető rendezvénye

Ez az anyag a szervezés 2024. 02. 29-i szintje

Helyszín: Sarlóspuszta, Club Hotel.

Időpont: 2024.március 14-17.

Szervezőbizottság vezetője: Dr. Tamasi József

Szervezőbizottság tagjai: Ertsey Attila, Lévainé Kovács Marian, Kiss Zoltán Nitai, Juhász Zoltán, Fülöp Tamás, Nagy Gábor, Dr. Pócs Alfréd, Medveczki Zoltán, Dr. Horkovics Kováts János, Szabó Attila, Dr. Uhrik Tibor, Németh Zoltán

Rendező: Caraka Alapítvány

Társrendezők: SZKITA Egyesület, Új MOK Egyesület

Cél: Tudásanyag, tudományos program, cselekvési terv összeállítása, az összekapcsolódás gyakorlati útjainak kimunkálása minden párhuzamos társadalom felé törekvő közösség és közösségeket alakító személy számára.

Alkalmas lesz többféle szervezet számára továbbképzésként, vagy alapképzésként és a mások nézőpontjainak jobb megismerésére. A találkozón magukat képviselő szervezetek és csoportok:

Preambulum „Egyesítsük erőinket” „Világvég és világkezdet”

Magyarország és a világ jövője a 2024-es évben eldőlhet. A paradigmaváltás megkezdődött, a nulláról építünk fel mindent, mert az eddigi intézmények, pártok, hatalmi struktúrák megbuktak, nem a társadalom szolgálatában állnak. Nem véletlenül adták a Davosban ülésező önjelölt nagyurak idei találkozójuk mottójaként az „Állítsuk helyre a bizalmat” jelszavát. Mert a bizalmat elvesztették, mindörökre.

Új pénz, új egészségügy, új jogrend, új gazdaság, új szellemi élet kell és ezek megteremtéséhez össze kell fogjunk. Az összefogás többé nem lehet csupán szócséplés. Valós erőfeszítéseket kell tenni, a kukacoskodók, intoleránsak azonnal ki kell essenek, mert csak hátráltatják a munkát.

Az ukrán-orosz háború fordulata kéz-közelbe hozta a Kárpát-medence helyreállításának, s vele a két világháború által szétvert Közép-Európa feltámadásának lehetőségét. Ehhez kell szellemiség, összetartás, sok igaz ember, kollektív tudás.

Mi lenne az az ideális forma, amire Magyarországnak és egy újjászülető Kárpát-medencének, egy új mindent elsöprő összefogásnak szüksége lenne?

Ezt a jövőképet kellene munkánk középpontjába állítani.

Egy-egy napi program a következő lesz:

 • reggeli önismereti, mozgás programok (jóga, séta, ima stb.)
 • Reggeli
 • 9-13-ig előadások, kerekasztal-beszélgetések
 • Ebédidő
 • 15-18-ig tovább az előadások, kerekasztal-beszélgetések
 • Vacsora
 • 19-20-ig tovább előadások, kerekasztal-beszélgetések

Tehát rendelkezésre áll a három nap alatt

 • 15 + 6 + 2 óra előadásra, kerekasztal beszélgetésekre, gyakorlatra (és még amennyit ellopunk az ebédidőkből, a pihenésből
 • 3 óra egészségre, jógára, meditációra, imára

ezeket kell a céljaink érdekében ügyesen beosztani.

Előadók:

2024. Március 14 este

18.00-19.00 vacsora

19.00- 20.00 tervezés az elkövetkező napokra

20.00-21.00

Biztonság

Medveczki Zoltán: Válasz a túlerő ellen vívott harcra: Aszimmetrikus hadviselés, a manőverező harcmodor, pofozógép taktika.

 • Medveczki Zoltán
 • Gyarmati Miklós
 • Daróczi Zoltán
 • Grimmenstein-Balás Marianne

2024.március 15. 8.30-13.00

Társadalom – közösség építés

 1. Dr. Pócs Alfréd: Szent Korona tan jelentősége napjainkban – Tóth Zoltán Józsefre emlékezve
 2. Nagy Gábor: Szkíta önkormányzatiság eredmények, lehetőségek
 3. Ertsey Attila:  A társadalom szerveződés új útjai – a legfontosabb tennivalók
 4. Németh Zoltán: Hogyan tud eredményes lenni a Nemzetben gondolkodó mozgalmak eddigi tapasztalata egy felgyorsuló és atomjaira szétszedett társadalomban, ami valós legitimizációt ad azoknak a Mozgalmaknak, akik eddig nem jutottak "szóhoz"? Magyarok Szövetsége Mozgalomtól a Harmadik Évezred -ig... 1326-1514-1704-1848-1956-1989-2024-2026
 5. Fülöp Tamás: Közösségépítési intenzív kurzus
 6. Juhász Zoltán: Válságok terelnek bennünket a megoldások felé.
 7. Dr. Bene Gábor: A szuverenitás lényege a történeti alkotmányban
 8. Dr. Uhrik Tibor: "Nem uralkodni, gyógyítani !"
 9. Dr. Horkovics-Kováts János: Pártpolitika mentes szakértői Kormány mozgalom
 10. Medveczki Zoltán: Válasz a nemzetközi helyzet romlására: EU-ból, NATO-ból, WHO-ból kilépés. Antiliberális Paktum.Hun népekkel politikai, katonai, kulturális, egészségügyi és gazdasági együttműködés. A Zöld Állam és a Hétkamarás Parlament.
 11. Kiss József Zsolt: A jövő közösségei építésének önismereti feltételei
 12. Szabó Attila: Párhuzamos állam, mint kiút a jelen helyzetből

Kis helyi közösségek, kosárközösségek, önellátó közösségek, civil önkormányzatok, vállalkozások számának gyarapítása és hálózatának kialakítása

 • Dr. Pócs Alfréd
 • Nagy Gábor
 • Szabó Attila
 • Ertsey Attila
 • Németh Zoltán
 • Fülöp Tamás
 • Dr. Horkovics-Kováts János:
 • Kiss József Zsolt
 • Juhász Zoltán
 • Dr. Bene Gábor
 • Dr. Uhrik Tibor
 • Medveczki Zoltán
 • Daróczi Zoltán
 • Grimmenstein-Balas Marianne
 • Németh István

Ebédszünet

14.00 – 16.15

Pénz

 • Ertsey Attila: Új pénz az önigazgató helyi közösség kezelésében, egy szemléltető társasjáték
 • Szabó László: A pénz tesz boldoggá („MONEY MONEY MONEY MUST BE FUNNY”) - „Jogállamban a pénz a fegyver.” (József Attila)
 • Molnár Attila: Új elszámolási rendszer
 • Medveczki Zoltán: Válasz az inflációra: A nemesfém alapú pénzrendszer

Új pénz kerekasztal (alternatív elszámolási rendszer, pénzeszközök és bank létrehozása és közös alkalmazásához való széles csatlakozás)

 • Ertsey Attila
 • Molnár Attila
 • Medveczki Zoltán
 • Bajáki Imre
 • Szabó László
 • Szabó Attila
 • Kiss Zoltán Nitai
 • Nagy Gábor
 • Németh István

15 perc Szünet

16.30 – 18.00

Jogi lépések, jogi igazságok

 1. Grimmenstein-Balás Marianne: A jogállamiság megsemmisülése, ennek következményei és a lehetséges kiút
 2. Dr. Monostory Attila: Meddig mehetünk el, meddig kell elmenni?
 3. Szabó Attila: Jogszerűség az állam jogrendszerén túl
 4. Bódis Krisztián: Van-e közbizalmi válság?
 • Bódis Krisztián
 • Szabó Attila
 • Dr. Monostory Attila
 • Grimmenstein-Balás Marianne
 • Dr.Bene Gábor
 • Nagy Gábor
 • Németh István

19.00-20.00

Életszemlélet Ökumené – a vallás – az egy Isten hit, magyarság eredet, szkítaság

 • Molnár Attila: "Szakrális értékrend és kvantumfizika"
 • Dr. Pócs Alfréd: Szkíta kereszténység
 • Dr. Pócs Alfréd
 • Molnár Attila
 • Dr. Tamasi József
 • Daróczi Zoltán

2024.március 16. 9.00 -12.00

Élelmiszer és mezőgazdálkodás

 • Prof. Dr.Bardócz Zsuzsa: Háború és táplálkozás – havi élelmiszeradag a kormánytól
 • Ertsey Attila: A társulásos gazdaság alapjai, harmadik út – az üzemi tanácsok, szövetkezetek
 • Medveczki Zoltán Az önellátó és felesleg termelő Túlélő Bázis Program. Válasz a lakosság mérgezésre: Ehető vadnövény és gomba alapú táplálkozás.
 • Németh István Létfenntartás a Hangya szövetkezeti mozgalom szellemében
 • Prof. Dr.Bardócz Zsuzsa
 • Ertsey Attila
 • Balogh Péter geográfus
 • Medveczki Zoltán
 • Németh István
 • Medveczki Zoltán
 • Seres Imre
 • Kiss László
 • Daróczi Zoltán
 • Grimmenstein-Balás Marianne

14.00 – 18.00

Egészségügy

 • Dr. Tamasi József: Az egészségügy múltja, jelene és jövője – áttekintés
 • Dr. Pócs Alfréd: Prevenció egyéni és társadalmi szintje. Életmódhibák korai korrekciója.
 • Daróczi Zoltán: "Oltásszelídítés, és/vagy  Oltáskivezetés gyakorlata! Illúzió, vagy valóság?! "
 • Dr. Kiss Eszter antropozófus orvos A betegségek oka, célja és értelme; a gyermekbetegségek szerepe; az Én, az immunrendszer szerepe
 • Grimmenstein-Balas Marianne: A WHO csendes rejtett államcsínye

A Big Pharmától független alternatív egészségügyi ellátórendszer és tudomány megformálása, a tudomány felszabadítása a politikával összefonódott gazdasági hatalom uralma alól

 • Dr. Tamasi József
 • Dr. Pócs Alfréd
 • Daróczi Zoltán
 • Dr. Kiss Eszter
 • Németh István

18.30-21.00

Aktuálpolitika, WHO, jog 2.

Ertsey Attila: Közép-Európa feltámadása - Egy új Kárpát-medencei államszövetség körvonalai. Hogyan buktathatjuk meg a globális összeesküvést?
Patrubány Miklós előadása

 • Ertsey Attila
 • Németh Zoltán
 • Dr. Monostory Attila
 • Dr.Bene Gábor
 • Bódis Krisztián
 • Nagy Gábor
 • Grimmenstein-Balás Marianne
 • Németh István
 • Patrubány Miklós

2024. március 17 8.30- 11.30

Kommunikáció – média

 1. Kiss Zoltán Nitai: Független közösségi média szerepe a közösségek együttműködésében és a kosárközösségeken alapuló nemzetgazdaságban!
 2. Dr. Gődény György: Valóságipari konszernek vs médiamanufaktúrák
 3. Fülöp Tamás: Közösségi kereső
 • Kiss Zoltán Nitai
 • Dr. Gődény György
 • Fülöp Tamás
 • Blazer József (egy tv)
 • Egri Kovács Tibor X TV, Szkíta TV
 • Dr. Horkovics-Kováts János Hun TV
 • Dr. Kovács János
 • Orosz Péter
 • Gődény Jonatán
 • Cse Zoltán
 • Stregova Erzsébet
 • Németh István

12.00 -13.00

Oktatás - nevelés – iskola platform

Plenáris előadás: Szántó Marianna: kiút az oktatás válságából

Kerekasztal moderátor: Lévainé Kovács Marian

 • Szántó Marianna
 • Lévainé Kovács Marian
 • Rónai Krisztina
 • Daróczi Zoltán
 • Grimmenstein-Balás Marianne
 • Németh István

12.00– 14.00 Ebéd

14.00 -15.00 összefoglalás

Kerekasztal a rendezvényről

Mindenki, aki még jelen van és szeretne részt venni

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram